Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXI/112/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2004 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wprowadzić na terenie gminy Lędziny miesięczną odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, ponoszoną przez rodziców (opiekunów prawnych), ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Opłaty miesięczne wnoszone będą z góry w terminie ustalonym w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym dziecka).

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Traci moc uchwała nr CCLX/XI/01 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.11.2001 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola finansowane z budżetu gminy.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do uchwały nr XXI/112/04

Zasady ustalania odpłatności za świadczenia przedszkoli

 1. Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych obejmuje:
  1. koszty produktów żywnościowych,
  2. opłatę stałą tytułem udziału w kosztach utrzymania placówki.
 2. Dzienna stawka, o której mowa w pkt. 1a, związana z wyżywieniem dziecka w przedszkolu wynosi:
  • 4,00 zł - za korzystanie z trzech posiłków,
  • 3,20 zł - za korzystanie z dwóch posiłków (śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek).
 3. Wysokość opłaty stałej, o której mowa w pkt. 1b wynosi miesięcznie:

  Wyszczególnienie W przypadku dziecka
  korzystającego
  z trzech posiłków
  W przypadku dziecka
  korzystającego
  z dwóch posiłków
  Opłata stała za 1 dziecko 100 zł 90 zł
  Opłata stała za 2 dzieci 80 zł 70 zł
  Opłata stała za 3 i kolejne dziecko 70 zł 60 zł

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:36
Liczba odwiedzin strony: 1078 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:32:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny