Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXII/119/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany wydatków budżetowych + 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

SP nr 3 w kwietniu br. ma otrzymać 11 komputerów z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w związku z czym należy dokonać adaptacji pomieszczenia na pracownię komputerową - aby wprowadzić to zadanie inwestycyjne proponuje się zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym w SP nr 3 dotyczącym wymiany stolarki okiennej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/119/04

Zmiana wydatków budżetowych

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
    WYDATKI    
801   Oświata i wychowanie 15 000 15 000
80101 Szkoły podstawowe 15 000 15 000
SP nr 3 - wymiana stolarki okiennej   15 000
Adaptacja pomieszczenia na pracownię komputerową w SP nr 3 15 000  
    OGÓŁEM WYDATKI 15 000 15 000

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:37
Liczba odwiedzin strony: 1029 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:32:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny