Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXII/120/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.03.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XXI/113/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia przepisu porządkowego ustanowionego przez burmistrza miasta Lędziny w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §41 statutu Gminy Miejskiej Lędziny zatwierdzonego uchwałą nr CCXLIX/08/2001 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.08.2001 r. (tj. załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/06/03 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.06.2003 r.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany §3 uchwały Rady Miasta nr XXI/113/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia przepisu porządkowego ustanowionego przez burmistrza miasta w formie zarządzenia nr 151/215/04 z dnia 20.02.2004 r. który otrzymuje brzmienie: "uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§2

Pozostałe postanowienia uchwały o której mowa w §1 pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:37
Liczba odwiedzin strony: 1072 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:32:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny