Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXIV/126/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.05.2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany dochodów budżetowych o kwotę + 28 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Dokonać zmiany wydatków budżetowych o kwotę per saldo + 28 150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Dokonać zmiany w wydatkach GFOŚiGW o kwotę + 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/126/04

Zmiana dochodów budżetowych w [zł]

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 28 150  
      Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 28 150  
        OGÓŁEM DOCHODY 28 150  

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/126/04

Zmiana wydatków budżetowych w [zł]

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
851     Ochrona zdrowia 800 800
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
- wydatki inwestycyjne
800
800
800
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 28 150  
  85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 28 150  
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 50 000
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:
- wydatki inwestycyjne
  50 000
50 000
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000  
         OGÓŁEM WYDATKI 78 950 50 800
      PER SALDO WYDATKÓW 28 150  

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/126/04

Zmiany w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [zł]

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000 250 000
  90011   Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 250 000 250 000
    4300 Zakup usług pozostałych
- programy ochrony środowiska
40 000  
    6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
- budowa oczyszczalni Lędziny
- budowa oczyszczalni ścieków w Lędzinach dzielnica Hołdunów
210 000
 
210 000
250 000
250 000
        OGÓŁEM WYDATKI 250 000 250 000

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:38
Liczba odwiedzin strony: 1071 (ostatnie odwiedziny 2020.07.31 15:47:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny