Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXIV/131/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.05.2004 w sprawie upoważnienia burmistrza miasta do opracowania "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Jakości Powietrza w Gminie Lędziny" oraz "Kompleksowego Programu w Zakresie Ochrony Wód i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Lędziny" oraz złożenia wniosków na dofinansowanie zadań wynikających z tych programów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Upoważnić burmistrza miasta do podjęcia działań w zakresie:

  1. przygotowania "Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Jakości Powietrza w Gminie Lędziny" oraz w jego ramach programów wykonawczych ograniczania niskiej i wysokiej emisji i rozwoju infrastruktury energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
  2. przygotowania "Kompleksowego Programu w Zakresie Ochrony Wód i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Lędziny",
  3. występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań w ramach przyjętych programów wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 do wszystkich dostępnych krajowych i zagranicznych źródeł pomocowych,
  4. złożenia wniosków zgodnie z obowiązująca procedurą do Funduszu Spójności na zadania związane z gospodarką energetyczną i poprawą jakości powietrza oraz ochroną wód i gospodarką wodno-ściekową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:38
Liczba odwiedzin strony: 1074 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny