Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXV/134/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2004 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U nr 15/2003 poz. 148 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1, art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19/2004 poz. 177 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na bankową obsługę budżetu miasta Lędziny przez komisję przetargową powołaną przez burmistrza miasta, dokonać wyboru PKO BP SA jako banku, który będzie prowadził bankową obsługę budżetu miasta Lędziny w okresie od 1.07.2004 r. do 30.06.2007 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:38
Liczba odwiedzin strony: 1037 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 06:31:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny