Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXV/136/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, przyjęte uchwałą nr XXIII z dnia 17.06.2004 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach w następującym brzmieniu:

 1. w §7 ust. 1 pkt. c dodaje się wyrazy:
  • "poradnia onkologiczna,",
  • "poradnia proktologiczna,",
  • "poradnia pulmonologiczna,",
  • "poradnia urologiczna,",
 2. w zał. nr 2:
  • w pkt. 1 dodaje się wyrazy:
   • "poradnia alergologiczna",
  • w pkt. 5 dodaje się wyrazy:
   • "poradnia onkologiczna,",
   • "poradnia proktologiczna,",
   • "poradnia pulmonologiczna,",
   • "poradnia urologiczna,".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:39
Liczba odwiedzin strony: 1056 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 06:35:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny