Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXV/138/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2004 w sprawie zmiany uchwały nr XI/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, ich poboru oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. "a" ,"c", pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., nr 9 poz. 84 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały nr XI/12/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 12.12.2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, ich poboru oraz wynagrodzenia za inkaso w następujący sposób:

  1. w załączniku nr 1 nagłówek otrzymuje brzmienie "załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta w Lędzinach nr XI/12/02 z dnia 12.12.2002 r.",
  2. w załączniku nr 2 nagłówek otrzymuje brzmienie "załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w Lędzinach nr XI/12/02 z dnia 12.12.2002 r.",
  3. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik do nin. uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1.09.2004 r.

Załącznik do uchwały nr XXV/138/04

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta w Lędzinach nr XI/12/02 z dnia 12.12.2002 r.

Stawki dziennej opłaty targowej pobierane w obrębie kościołów i cmentarzy w mieście

Lp. Wyszczególnienie Wysokość stawki
dziennej opłaty
targowej w zł
1 Przy sprzedaży kwiatów ciętych 6,00
2 Przy sprzedaży kwiatów szklarniowych, zniczy, wieńców 18,00
3 Przy sprzedaży z kramów odpustowych do 1 m.b. 10,00
za każdy rozpoczęty m.b. 10,00

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:39
Liczba odwiedzin strony: 1021 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 19:00:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny