Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXV/141/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2004 w sprawie zatwierdzenia Programu ochrony środowiska gminy Lędziny, Polityki środowiskowej gminy Lędziny oraz Programu zarządzania środowiskowego gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić:

  1. Program ochrony środowiska gminy Lędziny stanowiący załącznik nr 1 do nin. uchwały.
  2. Politykę środowiskową gminy Lędziny stanowiącą załącznik nr 2 do nin. uchwały.
  3. Program zarządzania środowiskowego gminy Lędziny stanowiący załącznik nr 3 do nin. uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/141/04

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (4324 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/141/04

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/141/04

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (291 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:39
Liczba odwiedzin strony: 2540 (ostatnie odwiedziny 2021.04.17 19:56:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny