Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVII/145/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.09.2004 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15/2003 poz. 148 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.12.2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. 2003 nr 223, poz. 2218), Rada Miasta uchwala:

§1

Zaciągnąć w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach preferencyjny kredyt długoterminowy z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysokości 430 000,00 zł z przeznaczeniem na: "Opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lędziny, w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków".

§2

Spłata kredytu dokonana zostanie ze środków budżetowych - podatki i opłaty lokalne.

§3

Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel "in blanco".

§4

Upoważnia się burmistrza miasta do negocjowania warunków i okresu spłaty kredytu z terminem nie dłuższym niż 36 miesięcy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:40
Liczba odwiedzin strony: 995 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 18:43:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny