Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVIII/157/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.10.2004 w sprawie przyjęcia do zaopiniowania przez Radę Miasta przedłożonych projektów w zakresie planowania i zarządzania energią w gminie Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591) oraz ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 poz. 348 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć do zaopiniowania przedłożone i zaprezentowane na sesji Rady w dniu 28 października 2004 roku następujące projekty:

  1. I wersji roboczej projektu "Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny",
  2. I wersji roboczej projektu "System zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny",
  3. I wersji roboczej projektu "Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej Gminy Lędziny",
  4. I wersji roboczej projektu "Wieloletniego planu inwestycyjnego realizacji zadań Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej i Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny",
  5. Założeń do projektu budżetu gminy Lędziny na rok 2005 na potrzeby realizacji zadań Komunalnej Polityki Ekoenergetycznej i Kompleksowego Programu Działań w Zakresie Energii i Poprawy Jakości Powietrza w Gminie Lędziny.

§2

  1. Powierzyć komisjom Rady Miasta sporządzenie oraz przekazanie opinii do projektów wymienionych w §1 burmistrzowi miasta w terminie do dnia 16 listopada br.
  2. Zobowiązać burmistrza miasta do sporządzenia zbiorczych opinii projektów wymienionych w §1 z uwzględnieniem opinii poszczególnych komisji Rady Miasta oraz do ich przedłożenia Radzie Miasta na sesji w miesiącu listopadzie br.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:41
Liczba odwiedzin strony: 978 (ostatnie odwiedziny 2020.08.04 12:30:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny