Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXVIII/158/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe finansowanie ze środków budżetu miasta dostawy energii do budynków mieszkalnych na osiedlu PKP Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ziemowit" w Lędzinach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na sfinansowanie do kwoty 70 000,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Opracowania dotyczące uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Lędziny w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków" kosztów dostawy energii za okres od 1.09.2004 do 31.12.2004 r. do budynków mieszkalnych na osiedlu PKP Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ziemowit" w Lędzinach.

§2

Nadać niniejszej akceptacji charakter czasowy do końca grudnia 2004 r. celem zapewnienia dostaw energii oraz dopełnienia niezbędnych procedur zmierzających do sposobu rozwiązania sprawy zgodnie ze stanowiskiem Rady Miasta wyrażonym w dniu 30.09.2004 r.

§3

Zobowiązać burmistrza miasta do odzyskania od Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ziemowit" w Lędzinach środków wypłaconych z budżetu miasta na podstawie niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:41
Liczba odwiedzin strony: 1034 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 00:20:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny