Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXIX/164/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 w sprawie zmian w uchwale nr LXXX/12/99 Rady Miejskiej Lędzin z dnia 30.12.1999 r. dotyczącej utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zakładzie Edukacji w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późn. zm.), art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr LXXX/12/99 Rady Miejskiej Lędzin z dnia 30.12.1999 r. dotyczącej utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zakładzie Edukacji w Lędzinach wprowadza się następujące zmiany:

  1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
    "Utworzyć środek specjalny na wyodrębnionym rachunku bankowym przy Miejskim Zarządzie Edukacji w Lędzinach.",
  2. w §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
    "1. Organizacja i rozliczanie żywienia dzieci i pracowników oświaty w przedszkolach, szkołach i gimnazjach.",
  3. w §3 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
    "1. Odpłatność rodziców, opiekunów dzieci oraz pracowników oświaty za żywienie w stołówkach prowadzonych przez przedszkola, szkoły i gimnazja.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:42
Liczba odwiedzin strony: 1036 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 17:58:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny