Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2004 roku

Uchwała nr XXIX/168/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 w sprawie przyznania dodatku specjalnego burmistrzowi miasta Lędziny panu Władysławowi Trzcińskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33 z 2003 r. poz. 264 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przyznać panu burmistrzowi miasta Władysławowi Trzcińskiemu dodatek specjalny w wysokości 40% na okres jednego roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Lędziny.

§3

Traci moc uchwała Rady Miasta nr LXXXVIII/11/03 z dnia 27.11.2003 r. w tej samej sprawie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2004 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.17
Data udostępnienia: 2008.03.17 22:32:43
Liczba odwiedzin strony: 1055 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 15:21:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny