Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXII/181/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie przyjęcia "Systemu zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Przyjąć "System zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wdrożyć do realizacji "System zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny" jako podstawowe narzędzie operacyjne w wykonywaniu zadań gminy w zakresie organizacji i planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przygotowania i realizacji zadań Komunalnej polityki ekoenergetycznej i Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza atmosferycznego w gminie Lędziny.
 3. Wdrożyć do realizacji zadania objęte "Systemem zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny".

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/181/05

 1. Systemem zarządzania energią i środowiskiem w gminie Lędziny (Format PDF PDF (249 KB)).
 2. Ankiety inwentaryzacyjne:
  1. Budynek administracyjny (Format PDF PDF (318 KB)).
  2. Budynek komunalny (Format PDF PDF (318 KB)).
  3. Budynek mieszkalny (Format PDF PDF (318 KB)).
  4. Budynek hali sportowej (Format PDF PDF (316 KB)).
  5. Budynek sakralny (Format PDF PDF (316 KB)).
  6. Budynek przedsiębiorstwa, usługi (Format PDF PDF (316 KB)).
  7. Budynek edukacyjny (Format PDF PDF (318 KB)).
  8. Budynek szpitala, przychodni (Format PDF PDF (319 KB)).
  9. Budynek jednorodzinny (Format PDF PDF (64 KB)).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:05
Liczba odwiedzin strony: 2060 (ostatnie odwiedziny 2021.04.17 05:44:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny