Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXII/183/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do opracowania dokumentów strategii, planów i programów działania w zakresie rozwoju lokalnego i rewitalizacji gminy do roku 2015

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1-12, pkt 14-16 i pkt 18-20 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), podejmując niezbędne działania dla zapewnienia rozwoju lokalnego, dobrane optymalnie pod względem potrzeb strategicznych i operacyjnych gminy oraz działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i obowiązującymi procedurami krajowych i europejskich programów operacyjnych i funduszy pomocowych, Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Przystąpić do opracowania dokumentów strategii, planów i programów działania gminy Lędziny - niezbędnych dla zapewnienia rozwoju lokalnego i rewitalizacji gminy do roku 2015 z optymalnym udziałem krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych - w zakresie:
  1. "Strategia rozwoju gminy Lędziny do roku 2015",
  2. "Wieloletni plan inwestycyjny i plan finansowy gminy Lędziny na lata 2005-2015",
  3. "Kompleksowy programu działań w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Lędziny do roku 2015",
  4. "Strategia rozwoju transportu w gminie Lędziny do rok 2015 i Zintegrowany plan transportu oraz modernizacji i rozbudowy dróg publicznych w gminie Lędziny na lata 2005-2015",
  5. "Plan rozwoju lokalnego gminy Lędziny - szczegółowo na lata 2005-2006 i perspektywicznie do roku 2015",
  6. "Program rewitalizacji gminy Lędziny, obejmujący rewitalizację terenów miejskich oraz terenów poprzemysłowych i powojskowych - szczegółowo na lata 2005-2006 i perspektywicznie do roku 2015".
 2. Wymienione w §1, pkt 1 opracowania wykonać samodzielnie w zakresie posiadanych własnych specjalistycznych możliwości kadrowych, a także częściowo poprzez zlecenie zewnętrzne do specjalistycznych jednostek, z zastrzeżeniem zachowania zgodności wykonywanych opracowań z zasadami zrównoważonego rozwoju i obowiązującymi procedurami krajowych i europejskich programów operacyjnych i funduszy pomocowych, a w szczególności:
  • "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. (poz. 1745) - tekst ZPORR stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  • "Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. - tekst Uzupełnienia ZPORR stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  • "Podręcznika ogólnego wdrażania ZPORR" - Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004 - tekst Podręcznika stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  • "Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006", zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. (poz. 1743) - tekst SPO RZL stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  • "Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006", zgodnie z rozporządzeniem ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 2024) - tekst Uzupełnienia SPO RZL stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:06
Liczba odwiedzin strony: 1148 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny