Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXII/187/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie przeznaczenia gruntów oraz budynków byłej Scholi Nostra na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (Dz. U. nr 166, poz. 1744 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Rada Miasta wyraża wolę przeznaczenia gruntów oraz budynków po byłej Schola Nostra położonych na nieruchomości znajdującej się przy ul. Pokoju 37 na potrzeby przyszłego Parku Przemysłowego.

§2

Nieruchomość przy ul. Pokoju 37 stanowią działki o numerach: 1370/44, 683/40, 685/45, 1247/49, 696/46, 1244/52, 697/46, 1242/52, 1475/52.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:06
Liczba odwiedzin strony: 1068 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 12:53:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny