Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXII/188/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 w sprawie przeznaczenia gruntów będących w zasobach gminy Lędziny na potrzeby tworzenia Parku Przemysłowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006 (Dz. U. nr 166, poz. 1744 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Rada Miasta wyraża wolę przeznaczenia gruntów znajdujących się w posiadaniu gminy Lędziny na potrzeby przyszłego Parku Przemysłowego.

§2

Grunty te stanowią działki o numerach:

  • teren pomiędzy torami kolejowymi, ul. Oficerską i "Admirałem" - działka nr 683/40 o powierzchni 0,1222 ha,
  • teren między ul. Oficerską, Ułańską a Żeromskiego - działki nr 211/151, 197/16, 196/16, 195/16, 194/16 o łącznej powierzchni 3,3061 ha,
  • teren przy ul. Lędzińskiej, za Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego oraz Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki - działki nr 1102/154 i 1101/154 o łącznej powierzchni 0,5075 ha,
  • teren przy ul. Lędzińskiej, za byłym szybem "Piast" - działki nr 425/74, 426/74, 1132/74 o łącznej powierzchni 0,2169 ha.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:06
Liczba odwiedzin strony: 1063 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny