Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIII/191/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 14.02.2005 w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do realizacji działania "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poprzez przystąpienie do tworzenia i uczestnictwo w organizacji rozwoju Piastowskiego Parku Przemysłowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 20.03.2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. nr 41 poz. 363 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Przystąpić wspólnie z powiatem bieruńsko-lędzińskim i gminą Bieruń oraz innymi partnerami społecznymi do utworzenia Piastowskiego Parku Przemysłowego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. nr 41 poz. 363 z późn. zmianami),
  2. Przystąpić do współrealizacji działania 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, poprzez współuczestnictwo w utworzeniu i organizacji rozwoju Piastowskiego Parku Przemysłowego.
  3. Zaakceptować powierzenie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych zarządu Piastowskim Parkiem Przemysłowym w zakresie organizacji tworzenia i funkcjonowania Parku Przemysłowego oraz realizacji na jego terenie projektów o charakterze doradczym w zakresie i na zasadach określonych procedurami działania 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

§2

  1. Wyodrębnić nieruchomości położone na terenie gminy Lędziny z przeznaczeniem na utworzenie Piastowskiego Parku Przemysłowego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. nr 41 poz. 363 z późn. zmianami).
  2. Oddać w trybie odrębnej uchwały nieruchomości położone w Lędzinach, będące własnością gminy Lędziny, w użyczenie na okres 7 lat Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i organizację Piastowskiego Parku Przemysłowego.

§3

Udzielić poparcia dla wniosku starosty powiatu bieruńsko-lędzińskiego do wojewody śląskiego o przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Lędziny na rzecz tworzenia i organizacji Piastowskiego Parku Przemysłowego.

§4

Wykonanie uchwały oraz podpisanie stosownych umów cywilnoprawnych i pozostałych dokumentów, zgodnie z obowiązująca procedurą tworzenia parku przemysłowego i współrealizacji działania 1.3 "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:06
Liczba odwiedzin strony: 1090 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 00:08:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny