Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIII/192/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 14.02.2005 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Lędzinach na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 710 Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zmianami) w związku z ustawą z dnia 20.03.2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. nr 41 poz. 363 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Oddać w użyczenie na okres 7 lat nieruchomości położone w Lędzinach, będące własnością gminy Lędziny - wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i organizację Piastowskiego Parku Przemysłowego.

§2

Wykonanie uchwały i podpisanie umowy użyczenia powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/192/05

Wykaz nieruchomości będących własnością gminy Lędziny oddawanych w użyczenie na rzecz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przeznaczeniem na tworzenie i rozwój Piastowskiego Parku Przemysłowego

 1. dz. 197/16, pow. 0,6449 ha, KW 18576 SR Tychy
  dz. 196/16, pow. 1,2913 ha, KW 18576 SR Tychy
  dz. 103/1, pow. 1,5880 ha, KW 18576 SR Tychy
  dz. 193/15, pow. 0,1427 ha, KW 18576 SR Tychy
  dz. 194/16, pow. 0,5522 ha, KW 18576 SR Tychy, położone między ul. Oficerską, Ułańską, a Żeromskiego o łącznej powierzchni 4,2191 ha.
 2. dz. 1102/154, pow. 0,4519 ha, KW 37218 SR Tychy
  dz. 1101/154, pow. 0,0556 ha, KW 37218 SR Tychy, położone przy ul. Lędzińskiej za Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego oraz Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki o łącznej powierzchni 0,5075 ha.
 3. dz. 425/74, pow. 0,0837 ha, KW 19070 SR Tychy
  dz. 426/74, pow. 0,0303 ha, KW 19070 SR Tychy
  dz. 1132/74, pow. 0,1029 ha, KW 19070 SR Tychy, położone przy ul. Gwarków za byłym szybem "Gać" o łącznej powierzchni 0,2169 ha..
 4. dz. 1693/127, pow. 0,7963 ha, KW 21882SR Tychy
  dz. 1891/127, pow. 0,2551 ha, KW 21882 SR Tychy
  dz. 1893/128, pow. 0,4144 ha, KW 21882 SR Tychy
  dz. 1894/128, pow. 1,3247 ha, KW 21882 SR Tychy
  dz. 826/126, pow. 0,2782 ha, KW 21882 SR Tychy
  dz. 827/126, pow. 0,0894 ha, KW 21882 SR Tychy
  dz. 1892/127, pow. 1,4897 ha, KW 21882 SR Tychy
  dz. 964/126, pow. 0,5128 ha, KW 21882 SR Tychy, położone przy ul. Lędzińskiej za byłym szybem "Piast" o łącznej powierzchni 5,1606 ha.
 5. dz. 1370/44, pow. 0,9637 ha, KW 15480 SR Tychy
  dz. 683/40, pow. 0,1222 ha, KW 15480 SR Tychy
  dz. 685/45, pow. 0,2160 ha, KW 15480 SR Tychy
  dz. 1475/52, pow. 0,0812 ha, KW 23034 SR Tychy, położone przy ul. Pokoju, zabudowane budynkami po byłej "Schola Nostra" o łącznej powierzchni 1,3831 ha.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:07
Liczba odwiedzin strony: 1123 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 14:36:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny