Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIV/194/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przyjąć stanowisko burmistrza miasta w sprawie uwag i wniosków do "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Dla osiągnięcia efektów ujętych w "Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny" wdrożyć i konsekwentnie realizować zapisy "Komunalnej polityki ekoenergetycznej gminy Lędziny" określonej w "Założeniach do planu...".

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/194/05

  1. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1281 KB).
  2. Załącznik nr 1 do "Założeń do planu..." - Komunalna polityka ekoenergetyczna gminy Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (34 KB).
  3. Załącznik nr 2 do "Założeń do planu..." - Wieloletni plan inwestycyjny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (49 KB).
  4. Załącznik nr 3 do "Założeń do planu..." - Założenia do projektu budżetu gminy Lędziny na rok 2005 - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).
  5. Załącznik nr 4 do "Założeń do planu..." - Plan systemów energetycznych na terenie gminy Lędziny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (710 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/194/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (36 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:07
Liczba odwiedzin strony: 3068 (ostatnie odwiedziny 2021.04.19 07:18:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny