Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIV/198/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.02.2005 w sprawie przejęcia gruntów od Kompanii Węglowej SA w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. nr 8 z 2005 r. poz. 60), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić wolę na przejęcie wieczystego użytkowania gruntów po byłym szybie "Gać" położonych w Lędzinach przy ul. Gwarków od Kompanii Węglowej SA w Katowicach - KWK "Ziemowit".

§2

Grunty te stanowią obszar o łącznej powierzchni 11,4254 ha i składają się z działek stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Przejęcie przedmiotowych gruntów nastąpiłoby w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych Kompanii Węglowej SA w Katowicach z tytułu zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami.

§4

W przypadku przejęcia gruntów, o których mowa w pkt 2 niniejszej uchwały gmina poczyni starania o przejęcie tych gruntów na własność od Skarbu Państwa.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXIV/198/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:07
Liczba odwiedzin strony: 1134 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny