Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXV/207/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu MZOZ

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 nr 91 poz. 408 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, przyjętą uchwałą XXIX z dnia 25.02.2005 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach w następującym brzmieniu:

  1. w §8 ust. 11 wykreśla się wyrazy - Kasami Chorych, a dodaje się - z Instytucjami Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  2. w §13 ust. 2a wykreśla się wyrazy - przedstawiciel Rady Miasta Lędziny, a dodaje się - Burmistrz Miasta lub osoba przez niego wyznaczona,
  3. pkt. IV wykreśla się słowa - Gospodarka finansowa Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a dodaje się - Gospodarka Finansowa MZOZ,
  4. w §20 ust. 1c wykreśla się brzmienie punktu w całości, ust. 2a wykreśla się słowa - ze Śląską Regionalną Kasą Chorych i innymi kasami chorych, a dodaje się - z Instytucjami Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  5. w załączniku nr 2 pkt. 5 wykreśla się słowa - Zespół Szkół nr 1 ul. Pokoju 4, a dodaje się - Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach - Lędziny ul. Pokoju 4.

§2

Uchwalić tekst jednolity Statutu MZOZ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXV/207/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (97 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:08
Liczba odwiedzin strony: 1054 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:31:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny