Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXV/211/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2005 w sprawie zamiany gruntów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. nr 261 poz. 2603), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zamianę działki nr 105/1 o pow. 0,5190 ha zapisanej w KW 1290 SR Mikołów, położonej w Lędzinach w rejonie ulic Oficerskiej i Żeromskiego będącej własnością prywatną, na działki gminy nr 641/64 o pow. 0,5970 ha, 643/64 o pow. 0,0178 ha, część działki nr 645/64 o pow. 0,1991 ha i część działki 639/64 o pow. 0,0462 ha zapisanych w KW 18576 SR Tychy, oraz działki nr 640/64 o pow. 0,0279 ha, 644/64 o pow. 0,0120 ha zapisanych w KW 17272 SR Tychy położonych w Lędzinach przy ul. Żeromskiego.

§2

W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:09
Liczba odwiedzin strony: 1097 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:17:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny