Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXVIII/230/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2005 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miasta w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Rada Miasta Lędziny udziela poparcia dla uchwały nr XXXVII/416/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27.04.2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 281, poz. 2781) w zakresie, w którym ustala dzień 1 stycznia 2005 r. jako datę wejścia w życie art. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w zakresie, w jakim nakłada na organy samorządu gminnego nowe zadania publiczne w art. 90f, art. 90m, art. 90o ust. 4-6, art. 90p ust. 1 oraz art. 90s ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 nr 67, poz. 329 z późn. zm.) z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. nr 28, poz. 319) ze względu na brak odpowiedniej vacatio legis.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwałę otrzymuje Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Biuro Związku Gmin Śląska Opolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:11
Liczba odwiedzin strony: 924 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:41:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny