Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXVIII/234/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.06.2005 w sprawie wyznaczenia parkingu dla samochodów ciężarowych stanowiących łączny ładunek z ciężarem własnym powyżej 2,5 t

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13b ust. 3 i 4 oraz 13f ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2004 r. nr 204 poz. 2086 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić zakaz parkowania samochodów ciężarowych transportowych o ciężarze powyżej 2,5 tony na drogach gminnych w Lędzinach.

§2

Wykaz dróg gminnych stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§3

Wyznaczyć parking płatny dla ww. pojazdów w bazie Zakładu Usług Komunalnych w Lędzinach przy ul. Fredry.

§4

Dopuszcza się parkowanie w samochodów do 6,0 ton bez naczep i przyczep przy ul. 25-lecia 21.

§5

Ustala się wysokość opłat w zależności od rodzaju i tonażu pojazdów, które wynoszą dla:

  Autobusy Samochody
do 10 ton powyżej 10 ton
Dobowe 10,00 zł 8,00 zł 12,00 zł
Miesięczne 250,00 zł 100,00 zł 150,00 zł

§6

Jako inkasenta ww. opłat wyznacza się Zakład Usług Komunalnych.

§7

Użytkownicy ww. samochodów nie stosujący się do niniejszej uchwały będą karani mandatami przez policję i Straż Miejską.

§8

Traci moc uchwała nr XV/6/91 Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 27.06.1991 r. w sprawie wyznaczenia parkingu dla samochodów ciężarowych stanowiących łączny ładunek z ciężarem własnym powyżej 2,5 tony.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/234/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN-N-0911/441/R/05 wojewody śląskiego z dnia 8.08.2005 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:11
Liczba odwiedzin strony: 1013 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:41:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny