Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIX/236/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/221/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2004 r., nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Dokonać zmian w uchwale Rady Miasta nr XXXVIII/221/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach środków trwałych stanowiących własność gminy Lędziny w następujący sposób:
  1. w §1 w tabeli zawierającej wartości środków trwałych dopisuje się:
   1. wiersz 3 kol. 2 - Grunt pod oczyszczalnią ścieków w Hołdunowie,
   2. wiersz 3 kol. 3 kwotę +250 282,00 zł,
   3. wiersz 3 kol. 4 - 0,
   4. wiersz 3 kol. 5 kwotę +250 282,00 zł,
  2. w §1 w tabeli zawierającej wartości środków trwałych zmienia się:
   1. wiersz 1 kol. 4 o kwotę +39 079,12 zł,
   2. wiersz 1 kol. 5 o kwotę -39 079,12 zł,
   3. wiersz 2 kol. 4 o kwotę +3 795,87 zł,
   4. wiersz 2 kol. 5 o kwotę -3 795,87 zł,
   5. wiersz Razem kol. 3 o kwotę +250 282,00 zł,
   6. wiersz Razem kol. 4 o kwotę +42 874,99 zł,
   7. wiersz Razem kol. 5 o kwotę -42 874,99 zł,
   8. wiersz Razem kol. 5 o kwotę +250 282,00 zł.
 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian, tabela będzie przedstawiała się jak niżej:
  Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowa Umorzenie do 30.06.2005 r. Wartość netto (3-4) 
  1 2 3 4 5
  1 Sieci kanalizacji 8 584 280,65 2 947 179,45 5 637 101,20
  2 Oczyszczalnia ścieków Hołdunów 3 379 046,36 301 491,16 3 077 555,20
  3 Grunt pod oczyszczalnią ścieków w Hołdunowie 250 282,00 0 250 282,00
    Razem 12 213 609,01 3 248 670,61 8 964 938,40

§2

Uchyla się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII/221/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., wprowadzając w jego miejsce załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Przekazuje się kwotę 61,60 zł Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach celem uzupełnienia udziału.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/236/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:12
Liczba odwiedzin strony: 1024 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:41:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny