Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIX/238/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Uchwalić Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lędziny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w celu ubiegania się o środki strukturalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXIX/238/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (3399 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:12
Liczba odwiedzin strony: 2033 (ostatnie odwiedziny 2021.04.16 06:29:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny