Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XXXIX/239/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.08.2005 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lędziny dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lędziny, zwany w dalszej części uchwały WPI, dla inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach".

§2

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lędziny, przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXXIX/238/05 z dnia 25.08.2005 r., dla którego przyjmuje się WPI określony w §1, ma na celu rewitalizację części miasta, obejmującą teren przy skrzyżowaniu ulicy Holdunowskiej i Fredry.

§3

W ramach inwestycji realizowane będą następujące zadania:

  • budowa drogi dojazdowej z parkingami;
  • budowa nowej płyty targowiska wraz z zadaszeniem;
  • budowa dwóch pawilonów handlowych i budynku administracyjnego wraz z małą architekturą.

§4

Za realizację WPI odpowiada burmistrz miasta Lędziny.

§5

Okres realizacji WPI obejmie lata 2005-2007.

§6

Łączne nakłady finansowe w ramach WPI na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach" wyniosą 6 150 000 zł.

Lata Koszty
Ogółem W tym:
Gmina Bezzwrotne środki pozyskane
ze źródeł zewnętrznych
2005 120 000 120 000 -
2006 3 397 000 2 040 000 1 357 000
2007 2 633 000 1 587 000 1 045 000
  6 150 000 3 747 000 2 403 000

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:12
Liczba odwiedzin strony: 991 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:41:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny