Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XLI/276/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2005 w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Rady Miasta nr XL/268/05 z dnia 13.10.2005 r. w sprawie skargi pana [...] zam. [...] na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie braku skutecznych działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu w trakcie imprez organizowanych w sali OSP w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta uchwala:

§1

Podtrzymać stanowisko zawarte w uchwale Rady Miasta nr XL/268/05 z dnia 13.10.2005 r. w sprawie skargi pana [...] zam. [...] na działalność burmistrza miasta Lędziny Władysława Trzcińskiego w zakresie braku skutecznych działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu w trakcie imprez organizowanych w sali OSP w Lędzinach.

§2

Wykonanie uchwały powierz się przewodniczącemu Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:16
Liczba odwiedzin strony: 942 (ostatnie odwiedziny 2020.05.27 06:59:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny