Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XLI/277/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2005 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/165/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 ust. 1, 2 oraz art. 11 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z poźn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr XXIX/165/04 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.11.2004 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury, w następujący sposób:

  1. §2 otrzymuje następujące brzmienie:
    "Miejski Ośrodek Kultury zwany w dalszej części MOK swoją działalność prowadzi na terenie gminy w pomieszczeniach budynku przy ul. Hołdunowskiej 39".
  2. §3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
    "MOK używa pieczątki podłużnej o następującej treści: Miejski Ośrodek Kultury 43-143 Lędziny ul. Hołdunowska 39".

§2

Wykonanie uchwały powierz się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:16
Liczba odwiedzin strony: 1010 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 01:39:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny