Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XLII/280/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 8.12.2005 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić dla osób fizycznych wzór informacji w sprawie:

  1. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Ustalić dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej wzór deklaracji w sprawie:

  1. podatku od nieruchomości - zgodnie z załącznikiem nr 2,
  2. podatku rolnego - zgodnie z załącznikiem nr 3,
  3. podatku leśnego - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3

Traci moc uchwała nr XXX/171/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/280/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (71 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/280/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/280/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (65 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/280/05

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:16
Liczba odwiedzin strony: 1021 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 08:28:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny