Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XLII/282/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 8.12.2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XL/260/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji I etapu zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009''

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c", art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w uchwale Rady Miasta nr XL/260/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji I etapu zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie wynikającym z audytu energetycznego, w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny na lata 2005-2009'' w następujący sposób:

 1. w §1 pkt 2:
  1. ppkt b otrzymuje brzmienie:
   "b) budżetu Gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - całość udziału finansowego Gminy w montażu finansowym zadania, w początkowym okresie pierwszego roku budżetowego jego realizacji, zabezpieczona będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 471 000 zł;",
  2. ppkt c otrzymuje brzmienie:
   "c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji w wysokości 578 500 zł;",
  3. skreśla się ppkt e,
 2. w §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3. Pożyczka w wysokości określonej w pkt. 1 zostanie zaciągnięta w dwóch transzach z przeznaczeniem na sfinansowanie w/w zadania w następujący sposób:
  • I transza: II.2006 r. w kwocie - 1 000 000,00 zł,
  • II transza: V.2006 r. w kwocie - 2 000 000,00 zł",
 3. w §1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Zabezpieczenie pożyczki i dotacji stanowi weksel własny "in blanco".".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:16
Liczba odwiedzin strony: 935 (ostatnie odwiedziny 2020.05.28 14:57:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny