Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2005 roku

Uchwała nr XLII/283/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 8.12.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na przejęcie od Skarbu Państwa poniższych nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy:

 1. nieruchomość zabudowana budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków położona w Lędzinach przy ul. Oficerskiej oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  • nr 1284/106 o pow. 0,9528 ha, obręb Lędziny, k.m. 8,
  • nr 1285/106 o pow. 1,5066 ha, obręb Lędziny, k.m. 8,
  • nr 1633/101 o pow. 0,5430 ha, obręb Lędziny, k.m. 8,
  • nr 1634/93 o pow. 0,4644 ha, obręb Lędziny, k.m. 8,
  • nr 1635/107 o pow. 0,1562 ha, obręb Lędziny, k.m. 8,
  • nr 270/76 o pow. 0,0639 ha, obręb Smardzowice, k.m. 2,
  • nr 271/76 o pow. 0,1249 ha, obręb Smardzowice, k.m. 2,

  o łącznej powierzchni 3,8118 ha oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności,

 2. nieruchomość zabudowana budynkiem Specjalistycznej Przychodni Zdrowia położona w Lędzinach przy ul. Pokoju oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1420/75 o powierzchni 0,3506 ha,
 3. nieruchomość zabudowana budynkiem rekreacyjno-sportowym "Centrum" wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną oraz budynkiem magazynu i budynkiem biurowym położonym w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2257/148, 2260/147, 2263/146, 2265/145, 2272/143, 675/148, 2431/157 o łącznej powierzchni 1,6846 ha,
 4. nieruchomość zabudowana budynkami przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną oraz środkami trwałymi związanymi z eksploatacją przepompowni ścieków dla osiedla Centrum i PKP w Lędzinach oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 2216/77 będącej własnością gminy Lędziny.

§2

Uchylić uchwały Rady Miasta nr: XXX/173/04 z 10.12.2004 r., LXII/08/99 z 26.08.1999 r., LX/06/99 z 24.06.1999 r.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.15
Data udostępnienia: 2008.03.17 00:27:16
Liczba odwiedzin strony: 974 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 15:52:01)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny