Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLV/291/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.02.2006 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 21 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 249, poz. 2104), Rada Miasta uchwala:

§1

Zlikwidować z dniem 31.03.2006 r. jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47.

§2

Mienie znajdujące się w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Edukacji przekazać nieodpłatnie nowo powstałym jednostkom budżetowym.

§3

Salda należności i zobowiązań Miejskiego Zarządu Edukacji na dzień 31.03.2006 r. przekazać nowo powstałym jednostkom budżetowym.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:12
Liczba odwiedzin strony: 1088 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 01:14:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny