Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVI/299/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.03.2006 w sprawie określenia zasad obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych szkół, gimnazjów i przedszkoli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 249, poz. 2104) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W związku z likwidacją z dniem 31.03.2006 r. Miejskiego Zarządu Edukacji obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek budżetowych szkół, gimnazjów i przedszkoli będzie prowadzona przez te jednostki samodzielnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§2

Przejąć z dniem 1.04.2006 r. na rzecz jednostek budżetowych szkół, gimnazjów i przedszkoli, majątek, zobowiązania i należności zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach odpowiednio w częściach dotyczących tych jednostek.

§3

Stan środków konta socjalnego zlikwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Edukacji w Lędzinach na dzień 31.03.2006 r. będzie stanowić wartość konta socjalnego na dzień 1.04.2006 r. jednostek budżetowych szkół, gimnazjów i przedszkoli odpowiednio w częściach dotyczących tych jednostek.

§4

Bilans zamknięcia Miejskiego Zarządu Edukacji jest bilansem otwarcia jednostek budżetowych szkół, gimnazjów i przedszkoli odpowiednio w częściach dotyczących tych jednostek.

§5

Zobowiązać dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli do dokonania odpowiednich zmian w statutach jednostek.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.04.2006 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:13
Liczba odwiedzin strony: 1030 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:30:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny