Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVI/302/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.03.2006 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gimnazjum nr 3 w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 249, poz. 2104) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Utworzyć z dniem 1.09.2006 r. jednostkę budżetową pod nazwą Gimnazjum nr 3 w Lędzinach z siedzibą w Lędzinach przy ul. Goławieckiej 36.

§2

Nadać statut Gimnazjum nr 3 w Lędzinach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§3

Przekazać mienie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lędzinach potrzebne do prowadzenia gimnazjum nowo powstałej jednostce budżetowej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2006 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/302/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (133 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:13
Liczba odwiedzin strony: 1060 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:30:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny