Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVI/306/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez gminę Lędziny części majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Lędzinach z dnia 30 czerwca 2005 roku nr XXXVIII/220/05 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych oraz zatwierdzenia statutu zakładu komunalnego, Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na dokonanie na rzecz gminy Lędziny zakupu majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lędzinach służącego wykonywaniu innych usług niż związane z gospodarką ściekową za kwotę 536 680,00 zł + VAT w celu przekazania go Zakładowi Usług Komunalnych. Wykaz przejmowanego majątku wraz z operatem szacunkowym jego wartości stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/306/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:14
Liczba odwiedzin strony: 948 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 02:56:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny