Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVI/308/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.03.2006 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXII/182/05 z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1458) w związku z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W załączniku do uchwały pod nazwą "Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lędziny" wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 1 - do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ledziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/308/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (31 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:14
Liczba odwiedzin strony: 1017 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:30:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny