Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVII/313/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.03.2006 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Ustalić maksymalne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
  1. niesegregowane odpady komunalne:
   • za pojemnik o obj. 110 l - 8,00 zł;
   • za pojemnik o obj. 120 l - 10,00 zł;
   • za pojemnik o obj. 240 l - 16,00 zł;
   • za pojemnik o obj. 1100 l - 45,00 zł;
   • za pojemnik KP-7 - 400,00 zł;

   podane ceny są wartościami netto,

  2. odpady komunalne segregowane:
   • worki do selektywnej zbiórki - 1,00 zł;
   • kontener na odpady budowlane - 85,00 zł/m3;
   • kontener na odpady biodegradowalne - 70,00 zł/m3.
 2. Ustalić maksymalne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości: 16,00 zł za 1 m3 netto.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:14
Liczba odwiedzin strony: 982 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 10:43:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny