Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVIII/317/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.04.2006 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie częściowej dotacji i pożyczki uzupełniającej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Ochotnicza Straż Pożarna - termomodernizacja"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" i "e" oraz art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), art. 406 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Wystąpić o udzielenie częściowej dotacji i pożyczki uzupełniającej na łączną kwotę 80 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Ochotnicza Straż Pożarna - termomodernizacja" w  zakresie wynikającym z ekspertyzy technicznej i audytu energetycznego, obejmującą:
  1. modernizację instalacji c.o. i źródła ciepła;
  2. modernizację instalacji c.w.u., montaż kolektorów słonecznych;
  3. wymianę drzwi stalowych zewnętrznych;
  4. integrację indywidualnego systemu regulacji i zarządzania ciepłem w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej z centralnym Systemem Zarządzania Energią i Środowiskiem w gminie Lędziny.
 2. Realizacja zadania będzie odbywała się w roku 2006 w następujący sposób:
  Lp. Realizacja Wartość w zł
  Razem w tym
  GFOŚiGW
  (środki własne)
  WFOŚiGW
  (dotacja)
  WFOŚiGW
  (pożyczka)
  1 Rok 2006 110 270 30 270 50 000 30 000
    Ogółem 110 270 30 270 50 000 30 000

§2

 1. Środki na spłatę pożyczki będą pochodziły z dochodów własnych gminy Lędziny.
 2. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny "in blanco".

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:15
Liczba odwiedzin strony: 952 (ostatnie odwiedziny 2020.11.26 17:04:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny