Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLVIII/320/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.04.2006 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175 poz. 1459 z 2005 r.), Rada Miasta uchwala:

§1

Udzielić wieczystym użytkownikom bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości:

  1. 25% bonifikaty przy okresie użytkowania wieczystego do 5 lat,
  2. 50% bonifikaty przy okresie użytkowania wieczystego od 5 lat do 20 lat,
  3. 75% bonifikaty przy okresie użytkowania wieczystego powyżej 20 lat,
  4. 95% bonifikaty jeżeli wieczysty użytkownik uiścił opłatę za cały okres użytkowania wieczystego jednorazowo.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:15
Liczba odwiedzin strony: 1074 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 07:49:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny