Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr XLIX/327/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.05.2006 w sprawie złożenia odpowiedzi na skargę Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach do Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr XLV/295/06 z dnia 9 lutego 2006 r.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 §1 i art. 54 §2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) na wniosek przewodniczącego Rady Miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

Uznać stanowisko skarżącego - Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach za bezzasadne i złożyć odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr XLV/295/06 z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie skargi Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:16
Liczba odwiedzin strony: 985 (ostatnie odwiedziny 2020.08.13 21:13:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny