Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/332/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 249 poz. 2104), Rada Miasta uchwala:

Statut Urzędu Miasta Lędziny

§1

 1. Urząd Miasta Lędziny, zwany dalej Urzędem działa na podstawie Statutu Gminy Lędziny, oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Lędziny.
 3. Siedziba Urzędu mieści się w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55.
 4. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta.

§2

Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta i zadań gminy określonych w przepisach prawa.

§3

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Miasta.

§4

 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Mienie Urzędu stanowi:
  1. nieruchomość zabudowana przy ul. Lędzińskiej 55 obejmująca działkę 2466/184 km 4d3 obręb Lędziny KW 21882,
  2. wyposażenie Urzędu określone w spisie inwentaryzacyjnym,
  3. mienie komunalne określone w ewidencji środków trwałych.

§5

 1. Urząd jest pracodawcą osób w nich zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta.
 2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

§6

Zmiana statutu następuje w trybie jego nadania.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:16
Liczba odwiedzin strony: 983 (ostatnie odwiedziny 2020.07.31 20:37:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny