Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/335/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny"(TZWK)

Na podstawie art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Utworzyć wspólnie z gminami: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Czechowice-Dziedzice, Kobiór, Łaziska Górne, Orzesze, Tychy, Wyry, związek międzygminny pod nazwą "Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny"( TZWK).

§2

Zadaniem związku będzie wykonywanie zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków oraz ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wód.

§3

Przyjąć statut związku międzygminnego pod nazwą Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny (TZWK) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr LII/335/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Załącznik nr 1 do Statutu Tyskiego Związku Wodno-Kanalizacyjnego

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (61 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:16
Liczba odwiedzin strony: 1020 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:30:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny