Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/336/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Lędziny a gminą Tychy na organizowanie przez gminę Tychy publicznego transportu zbiorowego w imieniu i na rzecz gminy Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 4, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Lędziny a gminą Tychy, w sprawie organizowania przez gminę Tychy, w imieniu i na rzecz gminy Lędziny, publicznego lokalnego transportu zbiorowego.
  2. Warunki organizowania transportu zbiorowego, o którym mowa w ust. 1, a także zasady udziału gminy Lędziny w kosztach realizacji powierzonego zadania zostaną określone w zawartym porozumieniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:16
Liczba odwiedzin strony: 971 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:30:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny