Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/341/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr CCCVIII/07/02 z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 16.07.1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz uchwały nr XLVIII/319/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania nazw ulicom, na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

W związku z uchwałą nr XLVIII/319/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom, ulegają zmianie następujące nazwy ulic bez zmiany granic okręgów wyborczych:

  • część ul. Paderewskiego - numery 36, 36b oraz część ul. Lędzińskiej numery 191, 183a - zostaje zmieniona na ul. Wiosenną - do okręgu nr 2,
  • część ul. Paderewskiego - numery 16c, 16a, 16d, 16, 16b, 18, 18a, 18b, 18f zostaje zmieniona na ul. Małkowiec - do okręgu nr 5,
  • część ul. Lędzińskiej - numer 87, 87e, 87h zostaje zmieniona na ul. Strzyżówka - do okręgu nr 5,
  • część ul. Lędzińskiej - numer 51 zostaje zmieniony na al. Matki Boskiej Różańcowej - do okręgu nr 6,
  • cześć ul. Hołdunowskiej - numer 9b zostaje zmieniona na ul. Działkowców - do okręgu nr 9.

§2

Dodać budynki przy ul. Lędzińskiej 79 - do okręgu nr 6 oraz dodać budynki przy ul. Grunwaldzkiej nieparzyste do nr 73 oraz parzyste od nr 26 - do okręgu nr 10.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Załącznik do uchwały nr LII/341/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:17
Liczba odwiedzin strony: 1036 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:30:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny