Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/342/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie miasta Lędziny do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 16.07.1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. 2003, nr 159, poz. 1547 ze zm.), na wniosek burmistrza miasta Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Dostosować opis granic obwodów głosowania przyjętych załącznikiem do uchwały Rady Miasta Lędziny nr CCCIX/08/02 z dnia 8.08.2002 r. w sprawie podziału miasta na obwody głosowania do stanu faktycznego bez zmiany granic obwodów poprzez:

 1. uporządkowanie wykazu ulic w obwodach głosowania bez dokonywania zmian w granicach obwodów poprzez zmianę nazw następujących ulic, których nazwy uległy zmianie na podstawie uchwały nr XLVIII/319/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom:
  • część ul. Paderewskiego - numery 36, 6b oraz część ul. Lędzińskiej numery 191, 183a - zostaje zmieniona na ul. Wiosenną - do obwodu nr 6,
  • część ul. Paderewskiego - numery 16c, 16a, 16d, 16, 16b, 18, 18a, 18b, 18f zostaje zmieniona na ul. Małkowiec - do obwodu nr 6,
  • część ul. Lędzińskiej - numer 87, 87e, 87h zostaje zmieniona na ul. Strzyżówka - do obwodu nr 6,
  • część ul. Lędzińskiej - numer 51 zostaje zmieniony na al. Matki Boskiej Różańcowej - do obwodu nr 3,
  • cześć ul. Hołdunowskiej - numer 9b zostaje zmieniona na ul. Działkowców - do obwodu nr 5,
 2.  
  • dodanie budynku przy ul. Lędzińskiej 79 - do obwodu nr 6,
  • dodanie budynków przy ul. Grunwaldzkiej nieparzyste do nr 73 oraz parzyste od nr 26 - do obwodu nr 4,
 3. usunięcie informacji dotyczącej siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§2

Przyjąć tekst jednolity podziału miasta na obwody głosowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do uchwały nr LII/342/06

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (28 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:17
Liczba odwiedzin strony: 1049 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 16:58:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny