Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2006 roku

Uchwała nr LII/343/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.06.2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze powinna zawierać następujące dane:

  1. realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości do rozdziałów obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
  2. zestawienie wykonania dochodów i wydatków w szczegółowości do paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
  3. zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych w szczegółowości do zadań inwestycyjnych,
  4. zestawienie rozliczenia GFOŚiGW w szczegółowości do zadań,
  5. zestawienie wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego,
  6. zestawienie wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w szczegółowości do poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta,
  7. zestawienie wykonania planu finansowego, uwzględniającego stan należności i zobowiązań, tym wymagalnych w szczegółowości do jednostek o których mowa w art. 197 cytowanej ustawy.

§2

Informacje określone w punkcie 1 powinny być przedstawione w formie cyfrowej, tabelarycznej oraz sprawozdania opisowego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Traci moc uchwała RM nr LXV/08/99 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lędziny za I półrocze.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.15 00:40:17
Liczba odwiedzin strony: 1019 (ostatnie odwiedziny 2020.08.14 06:50:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny