Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr VI/34/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.01.2007 w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie miasta Lędziny na 2007 r. zadań dotyczących modernizacji i rozbudowy obiektów w Lędzinach: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, Gimnazjum nr 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Rada Miasta wyraża wolę ujęcia w budżecie miasta Lędziny na 2007 r. inwestycji, obejmujących modernizację i rozbudowę niżej wymienionych obiektów:
    1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1;
    2. Gimnazjum nr 2.
  2. Wysokość środków jakie będą ujęte w budżecie miasta w 2007 roku winna zabezpieczyć wykonanie dokumentacji budowlanej wykonawczej dla tych obiektów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr 38/X/2007 z dnia 21.03.2007 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:26
Liczba odwiedzin strony: 959 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:40:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny